• Đại Nam - Slider 1
 • Đại Nam - Slider 2
 • Đại Nam - Slider 3
 • Đại Nam - Slider 4

Đại Nam

Bơm Masflo

 • Máy bơm Tua – bin, Lưu lượng: 20.000m3 -50.000m3/h, cột áp: 120-300m

 • Bơm ly tâm trục đứng đa tầng cánh

 • Máy bơm ly tâm trục đứng dạng Inline, Lưu lượng: 1800 m3/h Cột áp: 150 m

 • Máy bơm ly tâm trục ngang dạng Split case

Xem thêm

Bơm Hyosung - Hàn Quốc

 • BOOSTER PUMP

 • BƠM TURBINE

 • BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG ĐA TẦNG CÁNH

 • BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG/ TRỤC NGANG DẠNG SPLIT CASE- MODEL HDR

Xem thêm

Van Tecofi - Pháp

 • Y LỌC NỐI REN

 • VAN BƯỚM KIỂU WAFER LOẠI TAY GẠT

 • ĐỒNG HỒ NƯỚC NỐI BÍCH

 • VAN ĐIỆN TỪ ĐỒNG THƯỜNG ĐÓNG/THƯỜNG MỞ

Xem thêm

Van Zurn - Mỹ

 • SHUT OFF VALVES

 • Van trộn nhiệt

 • THERMOSTATIC MIXING VALVES

 • TOOLS

Xem thêm

Tin tức mới

Tin tức nổi bật

Khách hàng của chúng tôi

Share Button