• Đại Nam - Slider 1
 • Đại Nam - Slider 2
 • Đại Nam - Slider 3
 • Đại Nam - Slider 4

Đại Nam

Bơm Masflo

 • Máy bơm ly tâm trục ngang dạng Split case

 • Máy bơm ly tâm trục ngang dạng End suction

 • Máy bơm ly tâm trục đứng dạng Inline, Lưu lượng: 1800 m3/h Cột áp: 150 m

 • Máy bơm Tua – bin, Lưu lượng: 20.000m3 -50.000m3/h, cột áp: 120-300m

Xem thêm

Bơm Hyosung - Hàn Quốc

 • BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG/ TRỤC NGANG DẠNG SPLIT CASE- MODEL HDR

 • BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG/ TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH- MODEL HTM

 • BOOSTER PUMP

 • BƠM CHÌM

Xem thêm

Van Tecofi - Pháp

 • ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT CHỨA GLYXERIN

 • Van cầu nối ren

 • Van cân bằng nối ren

 • NHIỆT KẾ LOẠI GÓC

Xem thêm

Van Zurn - Mỹ

 • SECURITY

 • SHUT OFF VALVES

 • THERMOSTATIC MIXING VALVES

 • THERMAL EXPANSION

Xem thêm

Tin tức mới

Tin tức nổi bật

Khách hàng của chúng tôi

Share Button