20131214163808_0419

Ch đầu :                         Công ty Cổ phần Tân Hoàng Cầu.
Thời điểm bắt đầu:         07/2010.
Thời điểm kết thúc:         10/2011.
Địa điểm:                                 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội.
Diện tích:                                 28.620m2, gồm 18 tầng và 2 hầm. Công trình cấp 1
Hạng mục thi công:         Cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC
Share Button