BƠM TURBINE

ỨNG DỤNG

Công nghiệp và dầu khí

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng max : 5,500 ㎥/hr

Cột áp max : 1,600 m

Nhiệt độ : -105℃ ~ 340℃

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Share Button