BƠM LI TÂM TRỤC ĐỨNG/ TRỤC NGANG ĐA TẦNG CÁNH- MODEL HTM

ỨNG DỤNG

Cấp nước
Chữa cháy
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng max: 500 ㎥/hr
Cột áp max : 380 m
Nhiệt độ : ~ 90℃

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Share Button