BƠM CHÌM

ỨNG DỤNG

Thoát nước, Xử lý nước thải
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Lưu lượng max: 3 ~ 115 ㎥/hr
Cột áp max : 2 ~ 50 m
Nhiệt độ : ~ 40℃

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Share Button